Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Hvidste du at
de voldsomme oversvømmelser i Pakistan i 2010, jævnede 800.000 huse med jorden? IUG har i samarbejde med DM Aid udført et genhusningsprojekt
Generalforsamling 2015

I overensstemmelse med IUG's vedtægter varsles hermed den kommende generalforsamling, tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.30 - 20.00.

Generalforsamlingen afholdes på adressen:

"Global Platform Denmark" - Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid

Fælledvej 12, 2200 København
Bygning C
Lokale 21, som ligger på 2. sal og hedder "UN Conference Room".


Gå gennem porten og fortsæt lige ud ved at holde lidt til højre, indtil du er i bunden af 2. baggård. Dér findes Bygning C.
Vi sætter nogle skilte op for at vise vej.


Transportinformation:
Buslinjer 3A og 5A kommer forbi. Stoppested: Elmegade.
Parkering: Muligvis Blegdamsvej

Velkommen og vel mødt!

Tilmeld dig generalforsamlingen

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til sekretariatet senest d. 16. marts på adressen: info@iug.dk.

På generalforsamlingen skal der vælges ny formand, fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Medlemmer, som ønsker at stille op til valget, skal meddele dette inden d. 16. marts med kortfattet CV vedlagt. Oplysningerne sendes ligeledes til info@iug.dk.
Alle kandidater vil blive præsenteret i indkaldelsen, der udsendes 27. marts. Der kan ikke opstilles kandidater på selve generalforsamlingen.

Kandidater til formandsposten forventes at have ledelseserfaring og international projekterfaring. Bestyrelsen ser meget gerne kandidater fra medlemskredsen med kendskab til IUG's kerneområder, som er vand og sanitet, miljø, alternativ energi og civilsamfundsindsats i tredje verdens lande.

Bestyrelsesmedlemmerne deltager i en vis udstrækning i IUG's drift og aktiviteter i arbejdsgrupperne, så medlemskab af bestyrelsen vil kræve mere end de normale bestyrelsesmøder hver 6. uge. Det betyder også, at erfaring med PR og fundraising samt firmakontakter vil blive værdsat.

Forslagsstillere og interesserede kandidater kan få nærmere orientering ved at kontakte undertegnede på telefon 4848 0885 eller via mail: sf@sf-consult.dk

Med venlig hilsen,

Steen Frederiksen, Formand

Udskriv Udskriv

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt