Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Hvidste du at
på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning
Generalforsamling i IUG d. 25. maj

IUG afholder Generalforsamling onsdag d. 25.05. 2016 kl. 17.30 hos METROPOL, Sigurdsgade 26, Kbh N

Alle er velkomne, det er dog kun medlemmer, som kan stemme.

Vi ser gerne tilmelding (ikke obligatorisk) her

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
  Bestyrelsen indstiller Søren Nim Larsen som dirigent og Dorte Lindegaard Madsen som referent.
   
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af samme.
   
 3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf.
   
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Projektledelse i IUG – ulønnet aktivitet
  2. Projektledelse honoreres på lige vilkår
   
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent foreslås uændret: 300/150 kr/år.
   
 6. Godkendelse af budget
   
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i ulige år og 4 i lige år)
  Der er 6 kandidater opstillet:
  •  Merete Them Kjølholm, genopstiller
  •  Palle Beck Thomsen, genopstiller
  •  Per Kaj Rasmussen
  •  Per Kirkemann
  •  Sarah Maria Bech Johansen.
  •  William Ryevad
    
 8. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
   
 9. Valg af revisor (hvert år)
  Bestyrelsen forslår Ernst & Young P/S
   
 10. Foreningens planer for det kommende år.
   
 11. Eventuelt


Efterfølgende miniseminar omkring IUG og Danmarks nye dagsorden på udvikling: Oplæg ved CISU og debat med IUGs medlemmer om IUGs platform og rolle i lyset af ændret fokus for dansk officiel udviklingsbistand. Hvordan står IUG i forhold til en ny dagsorden?

PBV.
Steen Frederiksen
 

Udskriv Udskriv

  Modtag IUGs nyhedsbrev

 

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt