Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
De tematiske netværk skal blandt andet bidrage med at udvikle nye spændende projekter.
Hvidste du at
de voldsomme oversvømmelser i Pakistan i 2010, jævnede 800.000 huse med jorden? IUG har i samarbejde med DM Aid udført et genhusningsprojekt
IUG lancerer tematiske netværk for medlemmerne

I takt med at IUG’s medlemskreds vokser, øges også interessen blandt vores medlemmer for at deltage aktivt i organisationens mange spændende projekter og aktiviteter i øvrigt. Denne udvikling vil IUG selvsagt gerne støtte op om, da vidensdeling og faglig sparring mellem vores medlemmer er essentielt – ikke mindst for udviklingen af vores projekter og partnersamarbejde rundt om i verden.

Derfor lancerer IUG nu tematiske netværk for vores medlemmer inden for fire specifikke fagområder. Hensigten med de tematiske netværk er at skabe uforpligtende faglige fora, hvor såvel vores medlemmer som IUG som organisation kan høste erfaringer og viden. Samtidig vil de tematiske netværk give vores medlemmer mulighed for at følge IUG’s projektaktiviteter på tættere hold uden at have et egentligt projektengagement. Det er også tanken, at netværkene skal bidrage til at udvikle nye projekter.

I forlængelse af IUG’s nye strategi for perioden 2015 – 2020 er følgende tematiske netværk under opbygning:

 • Miljø
  Bæredygtig Energi
  Tovholder: Helga Hubeck-Graudal
  Affald
  Tovholder: Erik Lauritzen
   
 • Vand, sanitet og hygiejne (WASH)
  Tovholder: Camilla Nathan
   
 • Fødevaresikkerhed
  Tovholder: Ole Stokholm Jepsen
   
 • Beredskab
  Tovholder: George Garbutt

Det kan tilføjes, at repræsentanter fra IUG’s projekter på de respektive områder vil deltage i disse netværk.

Ønsker du at deltage i de tematiske netværk forudsætter det, at du har de fornødne faglige kompetencer (studiemæssige eller fra et professionelt virke) og/eller interesse inden for et eller flere af de nævnte områder. Derudover skal du have lyst til at indgå i et rådgivende netværk med det formål at bidrage til IUG’s ressourcebase, så vi i højere grad kan trække på hinandens kompetencer på en hurtig og effektiv måde. Du skal med andre ord være motiveret for at dele din viden med andre.

Gennem deltagelse i et af disse netværk vil du også få mulighed for at få et indblik i, hvorledes ingeniørprojekter drives i et udviklingsperspektiv, og du vil få større mulighed for at blive et aktivt medlem i en af IUG’s projektgrupper på et senere tidspunkt.

Det skal understreges, at der ikke er megen mødepligt, og at størstedelen af den aktive deltagelse vil foregå online.

Formål for netværkene

Projektsupport

Formålet med de tematiske netværk er at tilvejebringe fagteknisk viden, som skal være til rådighed for IUG’s projektaktiviteter og give sparring på udvikling af de tekniske sider af IUG’s projekter. Der vil derfor ikke ligge noget overordnet projekt- eller superviseringsansvar i disse netværk. Som deltager har du dog mulighed for blive tilknyttet et specifikt projekt og give råd og vejledning, når behov melder sig, hvis du skulle have interesse i dette

Idé generering

De tematiske netværk har også som formål at generere projektideer, da mange af IUG’s medlemmer har spændende internationale relationer og erfaringer, der kan udmøntes i konkrete IUG projekter.

Hvordan bliver du en del af et netværk

Er du nyt IUG medlem, og ønsker du at blive en del af et netværk, skal du deltage i et af IUG’s informationsmøder, som lejlighedsvis afholdes rundt om i landet.

Tilmelding til IUG's informationsmøder sker via vores hjemmeside her

Er du eksisterende IUG medlem, og har du interesse i de tematiske netværk, kan du tilknytte dig et netværk inden for de ovennævnte områder ved at kontakte IUG’s sekretariat på e-mailadressen: info@iug.dk

 

Udskriv Udskriv

bliv frivillig i IUG

Vil du være frivillig?

Læs mere om at være frivillig i IUG

Se hvad vi søger hjælp til netop nu

Læs mere om IUGs miljøprojekt i Bolivia

Miljøprojekt i Bolivia

Læs mere om projektet

læs mere om IUGs projekt med katastrofeberedskab i Pakistan

Katastrofeberedskab i Pakistan

Læs mere om projektet

Renovering af SOS Børnelandsbyen på Zanzibar

Læs mere om projektet

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt