Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Der lægges en sidste hånd på skolen i Norway, Sierra Leone.
Hvidste du at
de voldsomme oversvømmelser i Pakistan i 2010, jævnede 800.000 huse med jorden? IUG har i samarbejde med DM Aid udført et genhusningsprojekt
Donation fra Erik Thunes Legat sår de første frø for nyt fødevaresikkerhedsprojekt i Sierra Leone

En positiv tilbagemelding fra Erik Thunes Legat giver nu IUG mulighed for at starte et pilotprojekt omkring fødevaresikkerhed i Sierra Leone. Projektet, ’Growing Wall as a demonstration unit at Erik Thunes Primary School compound in Norway Township, Kenema District, Sierra Leone’, er et pilotprojekt, som har til formål at etablere fænomenet, ’Growing Walls’. Growing Walls er vertikale konstruktioner, som er bygget af betonelementer, hvori der kan dyrkes grøntsager enten til eget forbrug eller til salg på markeder.

IUG er meget glade for den pågældende donation fra Erik Thunes Legat, som betyder, at IUG kan iværksætte pilotprojektet med en demonstrationsenhed på Erik Thunes Primary School. Siden 2010 har IUG været engageret i flere projekter på skolen i Norway. Disse projekter har alle været finansieret af donationer fra Erik Thunes Legat, hvilket også er baggrunden for sammenfaldet mellem donor og skolens navn.


IUG har blandt andet bygget nye skolelokaler, bolig til lærerne, en brønd, samt installeret et solcelleanlæg og hjulpet til med at anskaffe skoleuniformer og undervisningsmateriale.

 

Ny dyrkningsmetode betyder bedre ernæring for børnene på Norway Primary School

Den nye ’grønne væg’ på skolen vil først og fremmest kunne bidrage til en forbedret ernæring af børnene. I projektet ligges der særskilt vægt på, at børnene og deres familier inddrages i processen med både at bygge, beplante og passe væggen. På den måde sikres det, at ideen og metoden bag growing walls spredes lokalt og etablerer sig. For at øge kendskabet til dyrkningsmetoden vil der blandt andet blive afholdt demonstrations- og dialogmøder med børnenes forældre og landsbyens øvrige beboere.

Norway er en lille landsby i Kenema-distriktet, hvor beboerne er krigsinvalide og uden jordbesiddelser. Demonstrationsenheden på Erik Thunes Primary School er et delprojekt under et større pilotprojektet, som har til formål at sætte beboerne i Norway samt de to nærliggende landsbyer, Elisetown og Turidtown, i stand til at ændre deres egne livsvilkår fra den aktuelle hverdag, hvor fødevareusikkerhed er en realitet til en fremtid, hvor fødevaresikkerhed, forbedret ernæring og et indkomstgrundlag er sikret.

Projektet realiseres i samarbejde med IUG’s lokale partner, Engineers without Borders – Sierra Leone, og ledes af IUG’s frivillige projektleder, Ole Stockholm Jepsen. Projektet forventes at begynde i marts 2016 og har en varighed på et år.

Køb din julegave gennem IUG og støt samtidig projektet

IUG har netop lanceret en ny julegavekampagne, hvor du kan give en julegave til en, du holder af og samtidig støtte de jordløse krigsofre i landsbyerne Norway, Elise og Turid i Sierra Leone i at skaffe mad på bordet. På den måde er du med til at give dem et supplement til deres kost og/eller en mulig indtægtskilde.

 

Læs mere om kampagnen og køb din julegaver her 
Læs mere om IUG’s projektaktiviteter i Kenema-distriktet

 

 

 


 

Udskriv Udskriv

STØT IUG'S ARBEJDE

Du kan støtte Ingeniører uden Grænser og vores arbejde ved at blive medlem.

BLIV MEDLEM

Læs mere om projektet i Sierra Leone

Vand, sanitet og skoler i Sierra Leone

Læs mere om projektet

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt