Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Udtørrede flodlejer er en tilbagevendende udfordring for Kenyas befolkning, der dagligt slås for at få adgang til rent drikkevand.
Hvidste du at
IUG sammen med den lokale organisation Karwan Development Foundation (KDF) har udbredt et unikt advarselssystem, mod oversvømmelser i Pakistan
Donation fra Grundfos Fonden

En betydelig donation fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) baner nu vej for realiseringen af et kenyansk baseret pilotprojekt, som skal sikre vandforsyningen til de lokale beboere i landsbyen, Syongila.

Ingeniører uden Grænser er meget glade for at kunne fortælle, at vi netop har modtaget en flot donation fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) til første fase af vores pilotprojekt i Kenya.

Pilotprojektet, som realiseres i samarbejde med Erik Nissen-Petersen Consulting og det lokale universitet, the South Eastern Kenya University (SEKU), skal være med til at introducere brugen af geomembraner i tørkeramte områder rundt om i Afrika.

Baggrunden for pilotprojektet

I store dele af Afrika, hvor tørke er et udbredt fænomen, har man hidtil været nødsaget til at lave håndgravede huller i udtørrede flodlejer for at få adgang til drikkevand.

Her er en høj koncentration af sand i flodlejerne dog en nødvendighed, da dette materiale er i stand til at lagre vand. Inden for de senere år er man begyndt at eksperimentere med ler som tætningsmateriale i forbindelse med bygning af undergrundsdæmninger. Imidlertid begrænser forekomsten af ler sig til de østlige og nordlige områder af Kenya. Der er derfor behov for at tænke i alternative baner for at sikre, at også resten af Kenyas landbefolkning kan få adgang til rent drikkevand.

Tidligere groede dette træ ved flodbredden, men i takt med flodbreddens erodering og udvinding af sand til byggematerialer, har flodens strøm ændret karakter. Den er blevet mere ukontrollabel og ødelæggende for omgivelserne.

Som forholdene er nu, deler lokalbefolkningen og dyr det stillestående brakvand fra de nærliggende, naturskabte reservoirs.

Pilotprojektet har netop dette alternative sigte, og første skridt på vejen er derfor at undersøge i hvilket omfang man kan benytte geomembranen som alternativt materiale frem for ler i konstruktionen af undergrundsdæmninger i udtørrede flodlejer. Det er planen, at geomembranen skal placeres ved Mutendea flodlejet nær landsbyen Syongila, som ligger ca. 7 km nordvest fra byen Kitui i det centrale Kenya.

Det eksisterende flodleje ved Mutendea lider også under, at man igennem en årrække har udvundet store mængder sand til bygningsarbejder i Kitui.


En geomembran er et meget tyndt, men næsten uigennemtrængeligt, stykke syntetisk lærred, som bruges til at kontrollere og afgrænse flydende stoffers bevægelighed. Hidtil har man benyttet geomembraner til at tætne kunstigt opførte fiskedamme. Det er aldrig tidligere blevet benyttet til at tætne undergrundsdæmninger.

Pilotprojektet

I spidsen for projektet står IUG’s frivillige projektleder, Kurt Klitten, adjungeret Seniorforsker hos GEUS og mangeårigt medlem af IUG. Sammen med den lokalt ansvarlige, Erik Nissen-Petersen, skal de udvikle projektet i samarbejde med det lokale universitet.

Professor Musimba fra SEKU i selskab med sine studerende og vores lokale partner, Erik Nissen-Petersens lokale team ved forundersøgelsen af Mutendea flodlejet, som netop er gået i gang.

De studerende fra SEKU lærer her at læse hældingsgraden af flodlejers overflade. Som det ses, benytter de en metode, hvor de anvender gennemsigtige cirkelformede plastikslanger, som er fyldt halvt op med vand. Professor Musimba og en freelance journalist fra the Guardian deltager også.

Projektet falder i to dele: Første fase strækker sig over 16 måneder, og inkluderer lokalisering af det bedst (fysisk) egnede sted for geomembranens placering, efterfulgt af den design- og konstruktionsmæssige del af selve undergrundsdæmningen samt udgravningen af en forureningsbeskyttet brønd.

Efter etableringen af anlægget vil det blive kontrolleret på ugentlig basis med opfølgende undersøgelser af konstruktionen og dens evne til at indsamle og fastholde en forøget mængde drikkevand. Samtidig vil vandets kvalitet også blive testet og monitoreret for at sikre, at det lever op til WHO standarden for drikkevand til landbefolkninger. Først derefter vil fase to, som omhandler distribution af det indsamlede vand, kunne påbegyndes.


Før etableringen af undergrundsdæmningen skal der foretages undersøgelser af jordlag, m.v. for at finde det bedst egnede sted for anlæggets placering.

En vigtig del i projektet er at sikre, at miljøet ikke påvirkes af introduktionen af geomembranen. Der vil derfor løbende blive foretaget Environmental Impact Assessments (EIA), som skal godkendes hos de kenyanske myndigheder.

Perspektivet i pilotprojektet

Realiseringen af pilotprojektet vil i første omgang være med til at sikre en stabil vandforsyning til lokalområdets omkring 600 beboere, dvs. til deres husholdning samt (begrænset) kunstvanding og til dyrehold. På sigt forventes det, at konstruktionen vil kunne benyttes i mange andre afrikanske lande, hvor store dele af den landlige befolkning ikke har adgang til rent vand. Projektet og dets resultater udvikles som open source således, at teknologien vil være tilgængelig for alle fremover.

Ingeniører uden Grænser er meget glade for den velvilje, som Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) har udvist ved at støtte dette pilotprojekt, og vi glæder os til at kunne fremvise resultaterne ved projektets afslutning.  Den lokale partner, Erik Nissen-Petersen, påbegyndte mandag den 21. september første fase af projektet med et besøg i landsbyen Syongila, hvor de første forundersøgelser blev sat i gang.

I nedenstående video-klip kan du høre Erik Nissen-Petersen fortælle mere om teknikken bag og fordelene ved undergrundsdæmninger.

Kilde: Thewaterchannel.tv

Læs mere om Poul Due Jensens Fond – Grundfos Fonden

Udskriv Udskriv

Julegaver med mening

Giv en ingeniør
Gennem Ingeniører uden Grænser kan din virksomhed i år give verdens fattige en julegave.

Læs mere om, hvordan du og din virksomhed kan støtte IUG's arbejde.

Har du spørgsmål til IUG's støttemuligheder?

Kontakt
Sekretariatschef
Dorte Lindegaard Madsen
50 59 94 06
dlm@iug.dk
Mange virksomheder og fonde støtter IUGs arbejde
Se hvilke virksomheder og fonde der allerede støtter vores arbejde

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt