Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
De første skridt tages i etableringen af den multifunktionelle bygning i børnehjemsbyen i Malandighi, Vestbengalen. Bygningen stod færdig til indvielse i december 2014.
Hvidste du at
IUG har hjulpet 5000 mennesker i Sierra Leone, så de i dag har adgang til rent drikkevand
IUG skal satse på tværfaglighed i fremtiden

Visionsseminar 2015

Værdien af tværfaglighed kom i centrum, da mere end 35 engagerede IUG medlemmer forrige lørdag lagde vejen forbi Aalborg Universitet København for at deltage i IUG’s Visionsseminar 2015. Arrangementet var det sidste af en lang række lokale og gruppeprojektbaseret debatarrangementer, som er blevet afholdt over de seneste par måneder for organisationens medlemmer i forbindelse med ledelsens initiativ til organisationsudvikling i slutningen af 2014.

Med repræsentanter fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) som facilitatorer tog de fremmødte deltagere fat på en lang række spændende spørgsmål, som alle rækker ud i fremtiden.

Ingeniører uden Grænser står på tærsklen til nye spændende muligheder, udfordringer og projektopgaver i de kommende år, og som det er sket i de foregående år, er det nu igen blevet tid til at sætte fokus på IUG’s strategi- og fokusområder – denne gang for periode 2015-2020. Lørdagens program tog derfor fat i såvel de visionære tanker omkring IUG’s virke som de mere fagtekniske aspekter af organisationens arbejde.

Deltagerne diskuterede blandt andet, hvordan IUG bygger videre på organisationens eksisterende fundament og virke som en teknisk-humanitær NGO, så IUG’s medlemmer kan relatere sig til organisationens visioner og værdigrundlag. Ligeledes blev der sat fokus på, hvordan vi i fællesskab videreudvikler IUG’s kerneområder og projektopgaver til gavn for såvel organisationen selv som for vores samarbejdspartnere.

Grundet den store tilslutning blev arrangementet afviklet i Aalborg Universitet Københavns lokaler, som på alle måder bidrog til et vellykket arrangement. Dagens program var ligeligt fordelt mellem diverse oplæg og efterfølgende workshops. Især sidstnævnte bidrog til en positiv, tværfaglig og konstruktiv diskussion blandt deltagerne.

IUG lægger stor vægt på medlemmers aktive deltagelse og bidrag til organisationens fortsatte udvikling, da alle i IUG er med til at forme IUG’s virke såvel lokalt som globalt.

Ifølge IUG’s sekretariatschef, Dorte Lindegaard Madsen, er det essentielt, at IUG inddrager organisationens medlemmer, for, som hun pointerer, ”IUG er ingenting uden vores medlemmer og deres fantastiske engagement i organisationen. Uden vore medlemmers vilje og evne til at benytte deres kompetencer og ekspertiser i et frivilligt regi, ville vi ikke være i stand til at sætte vores fingeraftryk i form af vellykkede projektarbejder ude omkring i de lokalsamfund, vi arbejder i.”

I forlængelse af spørgsmålet om IUG’s visioner og missioner, fortæller Dorte Lindegaard Madsen endvidere, ” Det er ikke alene vigtigt at skabe en debat om praktiske eller fagrelaterede spørgsmål. Det er også af afgørende betydning for IUG, at organisationen faktisk afspejler vore medlemmers visioner og fælles værdigrundlag. Derfor har vi brug for alle vore medlemmers input i forhold til organisationens fortsatte udvikling og succes som en NGO."

På baggrund af resultatet fra det afholdte Visionsseminar 2015 samt de tidligere, relaterede arrangementer, vil styregruppen for IUG’s organisationsudviklingsproces udarbejde det endelige udkast til strategi- og fokusområder 2015-2020 i midten af marts måned. Udkastet vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse, hvorefter den endelige strategi vil blive fremlagt på generalforsamlingen d. 28. april 2015.

Få yderligere informationer vedrørende IUG's Generalforsamling tirsdag d. 28. april 2015.

Udskriv Udskriv

bliv frivillig i IUG

Vil du være frivillig?

Læs mere om at være frivillig i IUG

Se hvad vi søger hjælp til netop nu
Årsberetningen 2013
Årsberetning 2013 - Ingeniører uden Grænser

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt