Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Hvidste du at
mere end 8000 mennesker ikke har adgang til elektricitet på Vestbredden? IUG samarbejder med den palæstinensiske søsterorganisation om et sol– og vindenergi-projekt
Praktik i Ingeniører uden Grænser er alt andet end at hente kaffe

Som praktikanter hos Ingeniører uden Grænser har Anne Lykke Pedersen og Jeppe Østerholt haft et stort ansvar og været en vigtig del af organisationens daglige virke. Blandt andet har de to praktikanter hjulpet med at søge støttemidler ved eksterne fonde, fulgt implementeringen af udviklingsprojekter, og senest søsat en større kortlægning af frivillige kræfter i IUG’s netværk.

Af Anders Rømeling, journalist og frivillig i Kommunikationsgruppen

”Jeg har fået et bedre kendskab til det arbejde, der udføres i NGO-verdenen, og det er første gang, at jeg har fungeret som en del af et kontor og ikke bare arbejdet som studiemedhjælper eller frivillig. Det har været et rigtig spændende skift fra uddannelsen,” fortæller Anne Lykke Pedersen.

Da interviewet finder sted, er der kun få dage til, at Danmark går på juleferie, og for Anne Lykke Pedersen betyder det også, at hun snart afslutter sit praktikforløb hos Ingeniører uden Grænser. Siden september 2014 har hun prøvet kræfter med alt lige fra den daglige administration til at deltage i CISU’s kurser og søge støttemidler hos familiefonde.
”Som praktikant hos IUG føler man, at der sker noget hver eneste dag, og at tiden aldrig står stille,” siger hun.

Deltaget i projekter og fundraising

Især har Anne Lykke Pedersen været glad for at følge realiseringen af de forskellige udviklingsprojekter, og arbejdsgruppernes grundige gennemgang af hvert koncept:

”Det har været enormt spændende at være med til møderne i PIG (Projektidentificeringsgruppen) og i PSG (Projektstyregruppen), og jeg har fået en masse erfaring ved at overvære gruppelederne, når de har fremlagt deres projekter. De er skarpe til at identificere faldgruber og så komme med anbefalinger efterfølgende,” fortæller hun.

Derudover nævner Anne Lykke Pedersen møderne mellem sekretariatschef, Dorte Lindegaard Madsen, og IUG’s eksterne samarbejdspartnere som noget af det mest givtige ved praktikforløbet:

”Det har været meget interessant at overvære forhandlingerne med nye samarbejdspartnere, og det har været inspirerende at følge i hælene på Dorte ind til forhandlingerne og se hende stå fast på, at særlige krav skal være opfyldt før, at projektet kan blive en succes. Jeg tror ikke, at jeg kunne have fået de oplevelser mange andre steder, og jeg kunne godt se mig selv gå i en lignende retning i fremtiden,” siger Anne Lykke Pedersen.

Derfor anbefaler hun også andre studerende til at søge praktik hos Ingeniører uden Grænser:

”Det er ikke sådan en ”hente-kaffe-praktik”, for IUG har en stor åbenhed, så man får en god blanding af daglige administrationsopgaver blandet med særlige projekter, man selv har en lyst til at få afprøvet,” siger hun.

Som tidligere nævnt afsluttede Anne Lykke Pedersen sin praktikperiode lige før jul, og hun er nu i gang med sin specialeskrivning.

Ny praktikant med nye opgaver

IUG’s nuværende praktikant, 26-årige Jeppe Østerholt, hørte om stillingen gennem Anne Lykke Pedersen, som han læser sammen med på kandidatstudiet, Global Refugees Studies ved Aalborg Universitet København:

”Anne fortalte om sine nye erfaringer, og hvordan hun var kommet ind under huden på organisationen og havde lært en masse, netop fordi forløbet er anderledes end blot at være menig frivillig,” siger han.

Siden januar har Jeppe Østerholt arbejdet med typiske administrationsopgaver og så de større projekter, som han selv er med til at forme:

”Jeg laver alt fra at svare på henvendelser, skrive referater og oversætte tekster fra dansk til engelsk og publicere dem på hjemmesiden. Senere i forløbet skal jeg følge to projektgrupper og komme med inputs. Det sidste kan godt blive lidt af en udfordring, da møderne er ret tekniske, og jeg ikke selv har en ingeniørbaggrund, men jeg forstår de grundlæggende aspekter af civilsamfundets rolle i nødhjælpsarbejdet, så det skal nok gå,” fortæller han.

Kortlægningen af IUG’s netværk

Jeppe Østerholts måske største opgave er at kortlægge IUG’s netværk af eksisterende og potentielle kompetencer:

”I forbindelse med organisationens udvikling faciliterer jeg en række workshops for IUG-medlemmerne, hvor det handler om at klarlægge et netværk af mulige kontakter med særlige kompetencer. Jeg har ingen tidligere erfaring med det, men jeg lærer undervejs.

Målet er at få medlemmerne til at tænke over, hvem de kender, og hvordan IUG’s frivillige netværk kan udvides,” fortæller Jeppe Østerholt og kommer med et eksempel:

”Hvis Pakistanprojektet står og mangler en bygningsingeniør,  så er det smart, at et medlem af gruppen kan agere bindeled til dygtige mennesker udenfor organisationen, og at sekretariatet eller gruppen selv kan tage direkte kontakt til de relevante personer.”

IUG søger løbende praktikanter

Jeppe Østerholt færdiggør sin praktik ved udgangen af marts, og Ingeniører uden Grænser vil snart igen søge efter nye praktikanter. Hvis du har interesse i et praktikforløb hos Ingeniører uden Grænser, kan du løbende holde øje med opslag på IUG’s hjemmeside, og IUG's Facebook-profil eller tilmelde dig nyhedsbrev/frivilligjob hos IUG.

Et praktikforløb hos IUG kan maksimal have en varighed af op til seks måneder. Ansøgerne er typisk studerende ved en dansk uddannelsesinstitution, som har bestået deres bacheloreksamen i naturvidenskab, ingeniørstudier, samfundsvidenskab eller humaniora.

Studerende, der endnu ikke har afsluttet bacheloreksamen, er også velkommen til at søge, såfremt de besidder relevante erfaringer og kompetencer. Ansøgningen skal skrives på engelsk, og skal indeholde ideer og forslag til, hvordan ansøgeren med sin særlige baggrund og erfaring forventer at gå til opgaverne i praktikforløbet. Derudover skal ansøgeren vedlægge sit CV og anden relevant dokumentation.

Hvis du ønsker yderligere information eller har nogle specifikke spørgsmål, kan du kontakte sekretariatet direkte på telefon 7027 4006 eller pr. mail: info@iug.dk

Udskriv Udskriv
Kontakt IUG

Ingeniører uden Grænser
Skt. Annæ Plads 16,1
1250 København K

Tlf.: 70 27 40 06
E-mail: info@iug.dk

bliv frivillig i IUG

Vil du være frivillig?

Læs mere om at være frivillig i IUG

Se hvad vi søger hjælp til netop nu

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt