Bliv medlem
FORSIDEOM IUGPROJEKTERLOKALAFDELINGERSTØT IUGNYHEDER
Lokale arbejdere bygger toiletter til en skole i Tanzania under vejledning og tilsyn fra IUG.
Hvidste du at
på folkeskolen Marmo Primary School i Tanzania bruger børnene hver dag to timer på at hente vand? Derfor har IUG bygget et tank til opsamling af regnvand og er nu ved at koble skolen til den offentlige vandforsyning
Vandforsyning og latriner i Tanzania

I Karatu distriktet i det nordlige Tanzania er vandforsyningen og den sanitære infrastruktur meget dårlig. IUG har hjulpet med at etablere vandforsyning, latriner og tank til regnvandsopsamling på en lokal skole.


Arbejdet var del af et hygiejneprogram tilrettelagt i samarbejde med Dansk Folkehjælp, den lokale partner - Karatu Development Association og repræsentanter fra landsbyen. Dansk Folkehjælp hjalp til med hygiejneundervisning, mens IUG gav teknisk assistance til etablering af skolens vandforsyning og nye latriner.

Utilstrækkelig vandforsyning

Da undergrunden består af klippe er der ingen grundvand, som kan udnyttes til vandforsyning. Landsbyens beboere henter i stedet deres vand fra seks håndgravede brønde, som befinder sig nedenfor bakkeskråninger, hvor vandet samler sig i små vandløb. Skråningerne bruges imidlertid til landbrug og beboelse, hvilket øger risikoen for erosion og vandforurening i løbet af regntiden. Samtidig er vandkvaliteten i brøndene så dårlig at befolkningen også kæmper med vandrelaterede sygdomme. Den tilgængelige vandmængde reduceres i tørkeperioden fra maj til oktober, hvor indbyggerne ofte må stå i kø for at fylde deres spande.

Løsning fra himlen og lokalområdet

Løsningen på problemet med vandforsyningen blev opsamling af regnvand fra skolen tag. Skolens tag kan opsamle vand nok til at forsyne skolens 254 elever med vand og supplere den eksisterende vandforsyning året rundt.


Selve byggeriet tog udgangspunkt i de lokale håndværkeres erfaring og blev lavet med lokalt tilgængelige byggematerialer.


Projekt med perspektiv

Som en del af projektet har den lokale NGO, Karatu Development Association, produceret en manual, så projektet fremover kan duplikeres uden IUGs medvirken.

Udskriv Udskriv
Fakta


Hvor:
Karatu distriktet, Tanzania

Hvornår:
2010

Samarbejdspartnere:
Dansk Folkehjælp,
Karatu Development Association

Donor:
DANVA

Status:
Afsluttet

 

© Ingeniører uden Grænser 2013 Sitemap | Downloads | Kontakt